PŘIHLÁŠOVÁNÍ JIŽ JEN NA POZICE NÁHRADNÍKŮ!

Kategorie minižáci: všech 24 míst aktuálně obsazeno, můžete i nadále hlásit týmy s tím, že pokud bude dostatek družstev na další skupinu, přepracujeme systém turnaje. U minižáků máme dostatek času i prostoru, takže i nadále do toho a mělo by to klapnout. Potvrzení o případné změně systému bude s dostatečným předstihem.

Kategorie mladší žáci: ZCELA uzavřena, přijímáme týmy na pozice náhradníků.

Kategorie starší žáci: ZCELA uzavřena, přijímáme týmy na pozice náhradníků.